Прием

Да си зададем въпроса

Как избираме образование за децата си?

Дали спрямо нашето дете и неговите проявени или все още не напълно таланти? Дали спрямо нашето усещане за това кой е правилният, за нас, начин да се случва процесът на учене? Дали спрямо нашето виждане за бъдещето и изискванията му към нашите деца, тогава възрастни? Дали спрямо всичко това и още много?

Питали ли сте се кои са 3-те най-важни фактора за Вас при избор на образование за Вашето дете? Ние питахме нашите родители 3 години подред. Ето какво казват те

Николета Петрова — Основател и вдъхновител

Нашите родители са с нас заради...

За нас е важно да знаем, защо нашите родители избират Училище Френе година след година. Проучване, проведено сред тях показва, че в рамките на 3 поредни години, те са във Френе заради следните 3 фактора. Това показва устойчивост в принципите на преподаване във Френе през годините.

Отношението на учителите към децата
73%
Методите на преподаване
69%
Разнообразието от занимания в учебната програма
69%
Практическата насоченост на обучението
45%
Добрата комуникация между родителите и екипа в училището
45%
Успешното развитие на училището
14%

*Данните са от проучване проведено края на 1 срок  на учебната 2021/22 година; 29 респондента.

Процесът на избор е взаимен

Процесът е взаимен, защото нашият свят и Вашият свят ще се срещнат, ще си взаимодействат, ще се предизвикат и в крайна сметка, ще се научат да живеят в хармония. И за Вас и за Нас е добре да влезем в този процес убедени в потенциала на това взаимодействие. 

Процесът на прием

Основна цел на процеса е Вашето семейство да почувства и да се убеди, че училище Френе в лицето на своите членове – учители и деца и на своя дом – училището, е правилният избор спрямо Вашите виждания за ефективен процес на учене и спрямо нуждите на Вашето дете.  

Срещата цели да се запознаят родителите с  концепцията на училището и методите на работа, условията за обучение и сроковете за записване в училището.

От особена важност е родителите да споделят техните възгледи за желаното от тях образование за детето им. Какви очаквания имат и какви индивидуални образователни потребности има тяхното дете.

Тази първоначална среща е потенциален старт на дългосрочни партньорски взаимоотношения и е нужно очакванията на двете страни да са уеднаквени.

В тази последваща среща родителите заедно с детето се запознават с материалната база и екипа от преподаватели. Целта на срещата е да се усети атмосферата на училището и да се дадат отговори на всички възникнали въпроси. 

Успешна практика за първоначалната адаптация на детето и фактор за взимането на крайно решение за постъпване в училището е гостуването на детето в училището. Това може да бъде едночасово, полудневно, целодневно гостуване в рамките на 2-3 дни. През това време детето опознава средата, учениците и учителите, и придобива впечатления от първо лице. Екипът на училището има възможност да наблюдава детето – неговите емоционални и социални умения, академичното му ниво. Тази неформална диагностика се случва в групови дейности и не носи стрес на детето.

След гостуването на детето в училището двете страни – родителите на детето и училищното ръководство, заявяват позицията си за това дали са готови да продължат заедно напред пътя си в образованието на детето. При положителен отговор от двете страни се подготвят нужните документи и се сключва едногодишен договор за обучение.

Свободни места

През учебната 2022/2023 г. НЧУ “Селестен Френе” отваря прием за деца в:

 • Предучилищна група 5 г.
 • Предучилищна група 6 г.
 • Първи клас
 • Втори клас
 • Трети клас

През 2023/2024 е планирано отваряне на  паралелка с четвърти клас.

 

Защо родителите избират нас?

Френе е жива образователна структура – адаптираща се спрямо нуждите на ученици, учители, общество.

Толкова много се промени – сградата на училището, неговият статут пред институциите, идването на още нови ученици и техните семейства, нови членове на разрастващия ни се колектив…

Начинът, по който правим образование обаче не се е променил! Предизвикателствата и промените за нас не водят до отказ и промяна, а до адаптация!

Умението да се адаптират, да са живи – такива виждаме ние институциите, предлагащи съвременното образование! Такова е ЧНУ “Селестен Френе”,

Защо ние избираме родителите си?

В Училище “Френе” ние виждаме процеса на израстване на детето в сферата на образованието като партньорство между родителите му и екипа на училищната институция. За да може детето да разцъфне в училищната среда и да вземе нужното му, да развие потенциала си, е нужно доверие и добра комуникация между всички страни.

По време на приема на ученици ние избираме семейства, чиито ценности се припокриват с нашите. Такива, които имат нагласата за този взаимен процес и ангажимента, който той носи.

Често задавани въпроси

Потърсете отговор на Вашия въпрос тук. Ако не го откриете, свободно го задайте в чата, ще ви отговорим възможно по-скоро. 

В ЧНУ “Селестен Френе” децата учат в групи/класове до 10 деца. За нас това е оптималният  брой ученици за създаване на добра групова динамика и възможност да се развиват индивидуалните нужди на всяко дете.

В предучилищните групи и първи клас има един основен преподавател, който води базисните академични часове. Освен него с децата работят педагози - специалисти в конкретно направление - английски език, музика, творчество.

В начален курс по различните дисциплини преподават различни преподаватели. По този начин се цели запознаването на детето с дисциплината през очите на неговия преподавател - педагог - специалист в конкретна област, преподаващ с лично отношение и много любов конкретната дисциплина. Развива се умението на децата да се адаптират, както към възпитателните стилове на преподавателите, така и да извличат ползите от тяхната лична професионална опитност.

Всички ученици във “Френе” имат английски език заложен в седмичната си програмата. При най-малките стартираме подготовката по езика с два часа на седмица - с много песни и под формата на игра. С всяка следваща година децата учат английски език в повече на брой часове. В начален курс английският език присъства ежедневно в програмата като задължителен или избирателен час, както и в занятията по интереси. В тези следобедни занимания английският е практикуван чрез междупредметна връзка с други дисциплини като: творчество, ИКТ, математика.

Цената за една учебна година е 8685 лв. Допълнителни акценти:

 • При предплащане на цялата сума се предоставя 10% намаление. 
 • Запазването на място в клас/група се гарантира с подписан договор за обучение.
 • Плащане се извършва по банков път или на място в училището.

Годишната издръжка за обучение при целодневна организация – от 8:00ч. до 17:30ч. и петдневна работна седмица включва:

 • Обучение на децата и учениците, в изпълнение на Държавните образователни стандарти, утвърдени от МОН.
 • Материална база за обучение, съответстваща на нормативните социално-битови и санитарно-хигиенни условия.
 • Постоянна поддръжка, реновиране и оборудване на материално-техническата база.
 • Отопление, електричество, комуникации и интернет за нормално провеждане на учебен процес, в съответствие с утвърдените учебни програми на учебното заведение.

Учениците в ЧНУ “Селестен Френе” имат три хранения през деня - предиобедна плод пауза, обяд и следобедна закуска. Плодът и следобедната закуска се предоставят от родителите.

Обяд - кетъринг, може да се поръча на седмична база от ресторанта в близост до училището. Детето може да носи обяд от дома си. Всички деца се хранят заедно в ресторанта. 

Цената за храна не е включена в таксата за обучение.

В дневния режим на децата е предвиден отдих на открито за свободна игра от близо един час. Намирайки се в предразполагащата среда на Парк “Езеро”, ние излизаме навън всеки ден. Изключение правят най-студените и дъждовни дни. 

По преценка на учителите, учебните занятия могат да се водят на открито в изнесената ни класна стая. Децата учат на открито с голям ентусиазъм и отдаденост.

Часовете по физическо възпитание и спорт се водят на прилежащите спортни площи в подходящото за това време. В допълнение на това децата от начален курс имат един час Мини-футбол на седмица - спортни дейности.

Организацията на учебния ден в ЧНУ “Селестен Френе” е целодневна. Седмичната програма е така съставена, че предиобедните задължителни и избираеми дисциплини да бъдат надградени с часове за самоподготовка и занимания по интереси - нашите авторски програми. Целодневната организация позволява да се работи за развитие на уменията, нужни на децата за съвременното общество - умението за учене, работа в екип, емоционална интелигентност и т.н. Академичните знания и умения се надграждат до ниво приложението им извън стерилната среда на класната стая - работа по проекти, създаване на творчески продукти и др.

Децата комуникират с родителите си посредством преподавателите. Телефони и други устройства за комуникация се оставят в гардеробчето на детето и се използват в краен случай, след позволение на преподавател.

Децата прекарват целия си ден в училището. В края на деня тук остават техните учебници, работни листи и канцеларски материали. Всеки ден детето има свободата да донесе от дома си книга или друг образователен материал, а само в петък - играчка.

Свържете се с нас

Адрес:

парк "Езеро", сграда на Колеж по туризъм към Университет "Проф. д-р Асен Златаров", ет.2, Бургас, България

Пишете ни:

office@frene.bg

Запазете своята среща:

+359 888 122 243

Животът във Френе

Разгледайте го през очите на своето дете. Как то би се чувствало в училище като Френе?