Училищни документи

Удостоверение на ЧНУ "Селестен Френе"

Учебни планове

Тук може да разгледате учебните планове за Предучилищните групи (5 и 6 г.) и за Начален курс на обучение (1-ви и 2-ри клас)

Предучилищни групи

Първи клас

Втори клас

График на учебните занятия

Тук може да разгледате разписанията на учебните занятия за Предучилищните групи (5 и 6 г.) и за Начален курс на обучение (1-ви и 2-ри клас)

Предучилищни групи

Първи клас

Втори клас